Om oss

Reportrar utan Gränser
RSF.jpg (3)

Reportrar utan gränser arbetar för fri, säker och oberoende journalister. Vi kämpar för enskilda journalister som hindras i sitt arbete, producerar rapporter och delar ut ett årligt Pressfrihetspris.

Vi bedriver aktivt informationsarbete på skolor och universitet, bistår journalister som söker asyl i Sverige och tar tillsammans med vår internationella organisation, fram ett årligt internationellt pressfrihetsindex.

Reportrar utan gränser samarbetar sedan många år med den colombianska pressfrihetsorganisationen Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) i ett projekt som riktar sig mot Colombias journalister med syftet att höja kunskapen om problemen kring självcensur och ta fram praktiska åtgärder för att motverka problemet.

Targetaid Reportrar Utan Gränser 1220X960