Om oss

Riksförbundet FUB
Bakgrund.fub.png (3)

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.Vårt mål är att samhället ska vara tillgängligt för alla och att varje människa ska ha inflytande över sitt liv.

Vad vi gör:

  • Vi bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och samverkan, för att kunna vara med innan viktiga beslut tas, som handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller stat, regioner och kommuner, myndigheter, andra beslutsfattare och ansvariga huvudmän – alla som har inflytande över personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras liv.

  • Vi ger rådgivning till anhöriga.

  • Vi anordnar meningsfulla aktiviteter.

  • Vi bidrar i media och genom egna kanaler med sakkunskap och erfarenhet från personer som har intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga.

  • Vi samarbetar med andra funktionsrättsorganisationer i gemensamma frågor och deltar i internationellt utbyte av kunskap och intressepolitiskt arbete.

  • Vi verkar för att forskning om intellektuell funktionsnedsättning ständigt utvecklas, tillvaratas och lyfts fram.

FUB:s arbete har två dokument om mänskliga rättigheter som grund:

  • Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling.

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen)

Dessutom finns i Sverige Lag om Stöd och service, LSS, som säger att alla personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
Det är en funktionsnedsättning i hjärnan och innebär att man har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med utvecklingsstörning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. En ganska stor grupp är personer som har Downs syndrom, men det finns också andra orsaker till intellektuell funktionsnedsättning.