Om oss

Riksföreningen Aktiva Synskadade
Targetaid Riksföreningen Aktiva Synskadade 1220X960

Riksföreningen Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden förening, med ändamål att främja fritidsverksamhet för personer med synnedsättning, samt medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende. Vi har särskild inriktning mot barn och unga, som löper högre risk att leva ett isolerat och stillasittande liv – idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet. I föreningen får man möjlighet att träffa nya vänner, utmana sig själv och byta erfarenheter.

Aktiva Synskadade kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.