Om oss

Sam-Hjälp
Targetaid Sam Hjälp 1220X960

Sam-Hjälp Biståndscenter är en hjälporganisation som vilar på kristen grund. Vår kärnverksamhet är hjälptransporter till länder i Östeuropa. I dagsläget arbetar vi i åtta länder. Vi kör ca 30 långtradartransporter per år fullastade med mat, kläder, möbler m m. Alla chaufförer kör ideellt.
Vi driver skolprojekt för barn från bl a romska familjer i Rumänien och Bulgarien. Vi stöder matbespisningar, barnhem, lägergårdar, rehabilitering för missbrukare m m.
I organisationen arbetar fyra anställda och ca 180 volontärer. Tack vare alla frivilliga som arbetar utan lön går så mycket som 96% av insamlade medel vidare direkt till mottagarna. Endast 4% går till administration.
Till verksamheten finns också knutet en second hand-butik. Läs mer på vår hemsida www.samhjalp.se