Om oss

SMDF
Targetaid SMDF 1220X960

Stiftelsen för MuskelDystrofiForskning bildades 1986. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. Duchennes muskeldystrofi är en sällsynt fortskridande allvarlig diagnos som drabbar 1 av 4000 pojkar. Idag finns inget botemedel men mycket lovande forskning pågår internationellt. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt och ordnar symposium för att sprida kunskap till familjer och vårdgivare. Stiftelsens styrelse samt verkställande ledamots arbete sker helt utan arvode. Stiftelsen stöttas helt av bidrag.