Om oss

SOS Barnbyar
Kenya FS Nairobi 11 boy hugging mother joyful intimate moment bond, Sandra's Story, Jakob Fuhr.jpg

Foto: Jakob Fuhr

SOS Barnbyar arbetar för att barn ska få växa upp i trygghet. De stödjer barn och familjer i krisdrabbade områden, stärker familjer så att föräldrar inte tvingas ge upp sina barn – och finns där med familjeliknande omsorg för barn som förlorat sina föräldrar eller av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin familj.

Tillsammans kan vi se till att inget barn växer upp ensamt. Att de istället växer upp med nära relationer så att de kan bli sitt starkaste jag.

______________________________________________________________

SOS Children's Villages works to ensure that children grow up in safety. They support children and families in crisis areas, strengthen families so that parents are not forced to give up their children - and provide family-like care for children who have lost their parents or for various reasons can not stay with their family.

Together we can ensure that no child grows up alone. That they instead grow up with close relationships so that they can become their strongest selves.