Om oss

Spädbarnsfonden
file-page1.jpg (4)

Det som inte får hända kan hända. Ett litet barn dör i livets början. Att förlora ett barn är omskakande och traumatiskt för familjen och för omgivningen. Att förlora sitt barn är att förlora en bit av sig själv.

Tiden stannar och jorden slutar snurra. Ingenting är längre viktigt eller ens verkligt. Känslan av ensamhet är överväldigande. Varje minut är minst en timma lång och varje dag känns som en månad. Man behöver veta att man inte är ensam. Att det finns andra med liknande erfarenheter. Stöd, bekräftelse och information är ett första försiktigt steg tillbaka till livet. Var med och stötta vår verksamhet och forskningen kring spädbarnsdöd.

VISION

Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.

Alla föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller förlossning samt under det första levnadsåret, ska mötas av professionell vård och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och förståelse från omgivningen.

OM SPÄDBARNSFONDEN

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår. Vår uppgift är också att samla in medel till forskning för att minska antalet barn som dör före födelsen och under det första levnadsåret.

Varje år i Sverige dör omkring 450 barn innan de föds, cirka 180 barn dör under sin första levnadsmånad och ytterligare omkring 100 barn dör innan de fyllt ett år.

Spädbarnsfondens verksamhet kan sammanfattas i fem områden:

  • Stöd till familjer som mist barn

  • Information och opinion

  • Seminarier

  • Stipendier och forskning

  • Samverkan nationellt och internationellt

MÅL

  • Att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det första levnadsåret.

  • Att alla föräldrar som mist ett barn och andra anhöriga till barnet ska få stöd i sorgen.

  • Att öka forskningen och kunskapen kring spädbarnsrelaterade dödsfall.

  • Att bryta tabun kring spädbarnsdöd hos allmänheten, hälso- och sjukvård och beslutsfattare.