Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
IMG_0682.JPG (1)
  • Targetaid Sri Lankas Barns Vänner Logo 228X288
  • Children
  • Education
  • Health & Care
Sri Lankas Barns Vänner

80 nya Nödpaket med torrvaror

Målsättningen är att samla in 24.000 SEK till nya nödpaket á 300 SEK med torrvaror till behövande familjer.Bakgrund: Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner (SLBV) är en över 40 år gammal biståndsorganisation vars huvudsakliga uppgift är att bistå marginaliserade barn och ungdomar på Sri Lanka. Föreningen har ett 90-konto.Sedan c:a 10 år samarbetar SLBV via en lokal samarbetspartner, Learning for Life-SRC (LfL) med låg-, mellan- och högstadieskolan Kelani College och Bellana College, båda belägna nära huvudstaden Colombo. Skolorna arbetar med den svenskgrundade Star for Life-modellen och är belägna i relativt fattiga upptagningsområden. Sedan 2015 stöder SLBV de mest behövande eleverna, i samråd med skolorna, med ett dagligt lunchpaket och utbildning i nutrition mm (Nutritionsprojektet) då många elever kommit till skolan utan att ha ätit frukost. Vi startade 2015 med totalt 50 dagliga mål vilket gradvis ökat fram till i år och nu är 280.Sri Lanka drabbades hårt av Coronapandemin som helt slog ut turistindustrin, en av landets största inkomstkällor. Många yrkesverksamma var daglönare och merparten förlorade sina jobb under pandemin. När pandemins grepp minskade i slutet av 2021 ökade inflationen med stora prisstegringar på bl.a. mat och bränsle. Kriget i Ukraina påskyndade inflationen och bristen på mat och bränsle. Till detta kom under våren stor politisk oro i landet med byte av president och regering. Priset på matvaror har fördubblats på mindre än ett år.Allt detta drabbade särskilt familjerna till de sammanlagt c:a 2.300 eleverna i nämnda två skolor. Många familjer hade inte råd med mer än ett mål mat om dagen. SLBV beslutade därför hösten 2021 i samråd med LfL och lokala myndigheter att bistå 200 av de mest behövande familjerna med varsitt nödpaket á 300 SEK med torrvaror (mjöl, ris, matolja m.m.) som skulle räcka till måltider i två till tre veckor. Vi upprepade detta i september och just nu delas de sista av de 200 nya nödpaketen ut. Vår målsättning är att genom denna insamling kunna dela ut 80 nya nödpaket á 300 SEK till familjerna till de återstående 80 eleverna som ingår i Nutritionsprojektet.Besök gärna vår hemsida www.slbv.se
1 100 SEK4%
24 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/sri-lankas-barns-vaenner/sri-lankas-barns-vaenner/80-nya-noedpaket-med-torrvaror-1/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or