Om oss

Sri Lankas Barns Vänner
Targetaid Sri Lankas Barns Vänner 1220X960

Varje krona räknas och vi tar gärna emot gåvor här, oavsett belopp. Gåvor direkt till vår organisation är viktiga för oss och stödjer vårt långsiktiga uppdrag - att genom olika utbildningsinsatser hjälpa Sri Lankas barn till en trygg framtid.

Sri Lankas Barns Vänner (SLBV) har sedan 1980 drivit ett stort antal olika utbildningsprojekt på Sri Lanka. Målgruppen är marginaliserade barn och ungdomar. Alla projekt genomsyras av tanken "hjälp till självhjälp".

Styrelsen, som arbetar helt ideellt, samarbetar med ett lokalt NGO (Non Government Organization) på Sri Lanka. NGO´t har SLBV själv startat upp för att säkerställa full insyn och kontroll, så att insamlade medel används på av SLBV angivet sätt.

SLBV har 90-konto. SLBVs administrativa kostnader var år 2019 låga 10% av totalt insamlade medel. Snittet 2019 för alla 90-kontoinnehavare är 11%.