Om Star for Life

Star for Life
Makhasa3.jpg

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 och arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Skolprogrammet finns nu i 120 skolor i södra Afrika.

Alla unga bär på en framtidsdröm, men för många barn i Sydafrika och Namibia är situationen tuff och möjligheterna små. Då behövs extra stöd för att förstå vad du själv kan ta ansvar för – och vad som krävs för att nå dina mål och drömmar. Det kan vara skillnaden mellan ett liv i hopplöshet eller en framtid där du kan försörja dig själv.

Star for Lifes välutbildade coacher arbetar i skolorna med ett utbildningsprogram som stärker eleverna. Från ungdomarnas sida krävs både hårt arbete och en medvetenhet kring den egna hälsan. Särskilt flickorna får stöd i olika projekt. Genom att barn och unga får bättre förutsättningar och hälsa, så utvecklas dessutom hela samhället.

Idag når Star for Life 100 000 elever på i 120 skolor i Sydafrika och Namibia – och ger på det sättet en ny generation framtidshopp!