English

Om oss

Star for Life
Hoppande.jpg (3)

Star for Life är en ideell organisation som grundades 2005 och arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Skolprogrammet finns nu i 120 skolor i södra Afrika.

Alla unga bär på en framtidsdröm, men för många barn i Sydafrika och Namibia är situationen tuff och möjligheterna små. Då behövs extra stöd för att förstå vad du själv kan ta ansvar för – och vad som krävs för att nå dina mål och drömmar. Det kan vara skillnaden mellan ett liv i hopplöshet eller en framtid där du kan försörja dig själv.

Star for Lifes välutbildade coacher arbetar i skolorna med ett utbildningsprogram som stärker eleverna. Från ungdomarnas sida krävs både hårt arbete och en medvetenhet kring den egna hälsan. Särskilt flickorna får stöd i olika projekt. Och Star for Lifes metodik fungerar. Ungdomarna ändrar sexualvanor, antalet tonårsgraviditeter minskar och resultaten i skolan blir bättre. Genom att barn och unga får bättre förutsättningar och hälsa, så utvecklas dessutom hela samhället.

Idag når Star for Life 100 000 elever på i 120 skolor i Sydafrika och Namibia – och ger på det sättet en ny generation framtidshopp!