Om oss

Stiftelsen Trygga Barnen
target aid.png (3)

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning far 320 000 barn illa av minst en förälders alkoholkonsumtion. Det är vart femte barn.

Trygga Barnen är en religiöst och partipolitisk oberoende stiftelse som syftar till att hjälpa barn och unga som växer upp i en familj med missbruk. Trygga Barnens vision är att inga barn ska behöva växa upp i en familj med missbruk. Vi erbjuder handfast stöd och arbetar aktivt med att sprida kunskap för att ta bort den skuld och skam som många av dessa barn känner. Vidare är målet att minska känslan av ensamhet bland utsatta barn och unga, att inge hopp och vetskap om att det finns hjälp att få. Målet är också att genom tidigare insatser bryta det sociala arvet och därmed förebygga såväl missbruk, beroenden och psykisk ohälsa.

Många barn och unga lever i ett akut behov av den typ av stöd vi erbjuder och det behovet har ökat under coronapandemin. Konsekvenserna av det som pågår hamnar i ett slutled hos de barn och unga som lever i redan utsatta grupper, deras redan tunga vardag blir ännu tyngre och det liv de lever förvärras till följd av Covid-19. Genom det stöd vi erbjuder kan vi lindra den oro och rädsla många barn känner.

Läs gärna mer om Trygga Barnen här: https://www.tryggabarnen.org/om-trygga-barnen