Om oss

STÖDKRIS
2013-06-30-Almedalen_Sondag-7758.jpg (4)

STÖDKRIS mål är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.
-Att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.
-Att föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med donatorer och andra bidragsgivare.

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits sedan starten den 23 oktober 1997, då var vi 11 medlemmar som bildade KRIS.

Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.

Många av de vi hjälper och stöttar har inte vistats på fängelser eller institutioner utan kommer direkt från gatan. Förutom att vi hjälper oss själva så hjälper vi cirka 200 stycken nya personer varje år.