Om oss

Suicide Zero
TagetAid.jpg (3)

Varje år tar nära 1 600 människor sina liv i Sverige. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. De allra flesta kan vi rädda.

Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som, sedan 2013, arbetar mot en nollvision för självmord i Sverige. Detta genom att bilda opinion, påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Suicide Zero är medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige samt kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.