Om oss

Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner.jpg (4)

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den lokala Stadsmissionen
– från Umeå Stadsmission i norr till Skåne Stadsmission i Söder. I dagsläget är
Stadsmissionen 10 medlemmar med verksamheter på 30-tal orter. Tillsammans har de drygt 1300 anställda och många fler volontärer. Stadsmissionen möter 5000 människor i utsatthet och utanförskap varje dag. Deras vision är ett
mänskligare samhälle, där alla har makt att forma sina egna liv och är delaktiga
i samhället. Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till bostad,
sysselsättning och social trygghet.