Resultat från 2020

TalangAkademin
Hallonbergen191204_high-6489-1024x726.jpeg

Under 2020 träffade och kartlade vi närmare 500 personer på de orter vi har verksamhet; Huddinge, Frölunda Torg, Sundbyberg och Väla. Nästan 60% matchades till en validerad praktik och utav dessa gick hela 56% vidare till arbete eller studier.

Den mänskliga aspekten i detta går såklart inte att nog värdera. Insatsen ger även enorma vinster för samhället i stort, då varje person i utanförskap kostar samhället stora summor i form av bland annat minskade skatteintäkter.

statistik-2020-768x576.jpg

Det finns med andra ord många skäl att jobba för ett mer inkluderande samhälle och nu mer än någonsin, för Covid-19 drabbar både många företag och många individer hårt. Fler hamnar återigen utanför arbetsmarknaden samtidigt som hela branscher går på knäna och som efter pandemin kommer stå inför helt nya förutsättningar. Det kommer att kräva en omställning både hos företag och de som hamnar utanför.

De allra längst från arbetsmarknaden har givetvis även allra längst väg tillbaks. Dessutom saknar de ofta något som berättar vad de egentligen kan. Vi fokuserar på människornas styrkor och förmågor för att rikta strålkastarna mot talangen vi tror varje människa besitter, inte deras svagheter (vilket annars är alltför vanligt).

Genom att i små steg få sitt lärande dokumenterat och synliggjort, får de hoppet och kraften att ta sig hela vägen mot ett arbete eller studier. Vårt motto är: – Från utanförskap till en uppskattad resurs!