Om oss

The Hunger Project
7535716912_3c0bd895c6_o.jpg (3)

Hungerprojektet verkar för noll hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att driva sin egen utveckling. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

The Hunger Project arbetar med att utrota hunger och fattigdom runt om i världen. Vi gör det genom att stötta utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Tillsammans identifierar vi problem och lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling.

När kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre. Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle. Därför satsar vi på att nå kvinnor. Vi stödjer kvinnor så att de kan starta företag, vi erbjuder möjlighet till mikrolån, vi utbildar i viktiga ämnen så som hälsa, miljö och företagsekonomi och vi arbetar för flickors rättigheter.

Runt om i världen lever över 700 miljoner människor i fattigdom och 821 miljoner i kronisk hunger. Våra program finns i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi når ut till 16 miljoner människor med vår verksamhet.

Med din hjälp kan vi nå ännu fler.