Om oss

Ung Cancer
Targetaid Ung Cancer 1200X960

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberördas rättigheter och möjligheter. Vi sprider kunskap och information för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.

Vi lyfter tabun och utmanar normer för att förändra synen på cancer och cancerberörda. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Det är vi som säger Fuck Cancer.

Alla unga vuxna som är 16–30 år och har eller har haft cancer, eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk, är varmt välkomna som medlemmar i Ung Cancer!