Om oss

Unizon
vifinnshar.png (3)

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn. Jourerna arbetar på en idéburen grund och utan vinstintresse.

2019 hade Unizons jourer över 120 000 stödkontakter, framförallt med kvinnor och tjejer. Unizons tjejjourer och ungdomsjourer var Sveriges största aktör för stöd på nätet.

Unizon erbjuder medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet. Genom att vara en gemensam röst för jourerna kan Unizon påverka politiker, myndigheter och andra aktörer att ta sitt ansvar. Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället.