Om oss

Västerås Stadsmission
Ingen_hemloshet2.jpg

Västerås stadsmission vill, tillsammans med andra, identifiera sociala utmaningar, söka efter fungerande lösningar och driva verksamhet som leder till människors upprättelse och delaktighet i samhället.

Vi driver verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för ungdomar och andra i behov av stöd i utsatta livssituationer och för människor i behov av sysselsättning. Vi driver också verksamheter som ger ekonomiskt överskott, till exempel vår second hand-butik. Vi är hela tiden i förändring, nya verksamheter prövas och gamla omprövas utifrån hur människor och samhällets behov förändras.

Arbetet utförs av anställd personal, personer i arbetsmarknadsåtgärder och volontärer. De anställda arbetar efter gällande kollektivavtal. Verksamheten finansieras av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer, bidrag från huvudmännen och olika myndigheter, ersättning för upphandlade verksamheter och sålda tjänster samt överskott från egna verksamheter.