Om oss

Vi-Skogen
Maria Peter, Hassan Omari & Omari Abeid. Nyamogere School, Mara. tz (3).jpg (3)

När det kommer till fattigdomsbekämpning i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Vi-skogens vision är 'En hållbar miljö som möjlggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv'.