Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ended project
Tragteaid Warchild Projekt 1632X1188
  • warchild.png (3)
  • Human Rights
  • Health & Care
War Child Sweden

250 kronor förser en hel familj med mat under en månad i Jemen

Jemens barn betalar ett dödligt pris för de vuxnas krig. Sedan konflikten inleddes har över 3 miljoner människor tvingats fly sina hem. 80 % av de som lever i störst nöd är barn. Inbördeskriget i Jemen fortsätter att eskalera och lämnar miljontals barn i behov av humanitär hjälp. Under de senaste två och ett halvt åren har konflikten i Jemen växt. Från att ha varit en intern konflikt mellan regeringsstyrkor och rebellgruppen Houthi har kriget växt till större konflikter mellan konkurrerande regionala styrkor. Befolkningen i Jemen utsätts för terroristattacker och flygattacker. Det pågående kriget har lett till att omkring 22 miljoner (80% av befolkningen) är i behov av akut humanitär hjälp. Miljontals människor befinner sig i en utsatt situation, inte bara på grund av striderna utan även på grund av bristen på mat och sjukvård. Barnen är dom som drabbats hårdast av konflikten. I och med att samhället kollapsar saknar omkring två miljoner barn tillgång till utbildning. Utbrott av kolera och andra sjukdomar förvärrar läget ytterligare. VAD VI GÖR: War Child finns på plats och jobbar med att skydda barn och unga och ger även ut mat till utsatta familjer. War Child har även tagit del i initiativet Yemen Joint Response som startats av Dutch Relief Alliance. Sex organisationer jobbar tillsammans för att bistå med akut humanitärt stöd där det behövs som mest. Hjälp oss att stötta barn och unga i Jemen genom att ge ett bidrag till insamlingen. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 250 kronor räcker till matvoucher som täcker en hel familjs matbehov en månad. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
4 301 SEK86%
5 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/250-kronor-foerser-en-hel-familj-med-mat-under-en-maanad-i-jemen/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or