Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ended project
RS14095__HOS4267 2-lpr.JPG (3)
  • warchild.png (3)
  • Children
  • Education
War Child Sweden

40 kronor förändrar framtiden för ett barn i Afghanistan

I Afghanistan, ett av Asiens fattigaste länder, får uppemot 40 % av barnen inte gå i skolan. Så många som sex miljoner barn arbetar för att försörja sina familjer. Här finns War Child på plats för att fler barn ska få möjlighet till undervisning. Men vi behöver din hjälp för att lyckas. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 40 kronor räcker till att köpa ett skolkit till ett barn. 700 kronor räcker till att utrusta ett klassrum i en skola. 20.000 kronor gör så att 175 arbetande gatubarn får möjlighet att delta i ett läroprogram med intensivundervisning. Afghanistan är sedan decennier drabbat av krig och våldsamma konflikter. Läget är mycket oroligt och våldet är ständigt närvarande. Olika provinsiella krigsherrar och talibanstyrkor styr stora delar av landet och centralmakten är ytterst marginaliserad. 22 miljoner människor lever i fattigdom, landets ekonomi är i ruiner och det politiska läget är extremt ansträngt. Nästan hälften av landets befolkning är under 15 år. Otryggheten är påtaglig överallt, framförallt för barn och ungdomar. På grund av konflikterna har tiotusentals familjer splittrats och varje människas liv är påverkat av kaoset. Att växa upp i Afghanistan betyder att man är omgärdad av krig och konflikt. Situationen är värst för flickorna som ofta nekas utbildning på grund av religiösa skäl. Familjerna måste ofta tidigt prioritera bort utbildning så att barnen istället kan arbeta och bidra till försörjningen. VAD VI GÖR: I Afghanistan arbetar vi både direkt med de utsatta barnen och via lokala partners, allt för att nå så många barn som möjligt. I ett av våra projekt i Afghanistan arbetar vi med omvårdnad och utbildning för mindre barn genom ett program, Early Childhood Care and Development (ECCD), som fokuserar på att stötta flickor och pojkar från 4 år och uppåt. Hittills har 300 barn fått undervisning och psykosocialt stöd, för att kunna öka sin inlärningsförmåga och kognitiva färdigheter. 168 gatubarn som lever i extrem fattigdom har getts möjlighet att gå i skolan. Vi har även utbildat 10 volontärer i ECCDs läroplan. Men många, många fler människor behöver stöd. Vårt mål är att stötta sammanlagt 600 barn och ungdomar via intensivundervisning och vårt ECCD-program så att de blir bättre rustade att skapa sig en ljusare framtid. Sedan 2016 har War Child även fokuserat på att utbilda de vuxna, däribland barnens föräldrar, att bättre förstå det som barnen tvingas genomlida och ge dem nödvändiga verktyg för att bättre kunna skydda sina barn. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
15 918 SEK99%
16 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/40-kronor-foeraendrar-framtiden-foer-ett-barn-i-afghanistan/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or