All donations

Ended project
Targetaid Warchild Safe Spaces 723X439 Tp
 • warchild.png (3)
 • Children
War Child Sweden

Safe Spaces - en plats där barnen kan leka tryggt

Barn i krig eller på flykt har ofta ingenstans där de bara kan vara barn. En plats där de får leka, lära och umgås med andra. Till War Childs Safe Spaces kommer barn i olika åldrar för att bearbeta trauman, få psykosocialt stöd och återigen börja knyta sociala kontakter. Här kan barnen, ofta efter långa perioder av hemska upplevelser, slappna av och åter träna på samspelet med andra. De blir gladare, lugnare och mottagliga för att lära sig nya saker igen. VAD VI GÖR: Ett Safe Space kan upprättas i en före detta skola, i ett flyktingläger, i en övergiven bostad eller på någon annan plats som anses passande och tillräckligt säker. Vår personal iordningställer och utrustar lokalen för barnen, så att de ska känna sig välkomna och trygga. Möbler, leksaker, målarmaterial och annat som kan behövas kommer på plats för att användas i våra workshops, utbildningar och projekt. För många barn är det första gången efter månader av flykt som de kommer in i ett rum där de kan slappna av och leka. Och ofta är det också första gången på flera månader som föräldrarna ser sina barn leka igen. Det är mycket känslosamt. Vår utbildade personal lägger stor vikt vid grupplekar, som sånger och ramsor. På så sätt övar sig barnen i att vara tillsammans med andra igen. För ofta har de upplevt isolering eller stängt in sig i sig själva under tiden på flykt. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 150,000 svenska kronor kostar det att upprätta och utrusta ett Safe Space. Ett Safe Space kan användas av uppemot 250 barn per vecka, med vuxna inkluderat stiger siffran till ca. 500 per vecka. Med andra ord gör ett enda Safe Space väldigt stor nytta. War Child arbetar så långt det är möjligt med lokal personal, som är väl insatta i hur barnens verklighet ser ut. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu!
2 700 SEK90%
3 000 SEK
mikrish99
2 000 SEK
1288 days ago
seanhgeorge
200 SEK
2139 days ago
jan
500 SEK
2229 days ago
Ended project
RS17145_291014-WN-GAZ42-lpr (1).jpg (3)
 • warchild.png (3)
 • Health & Care
 • Human Rights
War Child Sweden

Palestina - vänd hopplöshet till framtidstro

Barn startar inga krig. Ändå är de konflikternas första offer. Barnen förlorar sin barndom, växer upp i kaos och ser sina nära dödas. Så är det för barnen i Palestina. Hur ska man kunna växa upp till en harmonisk vuxen om man alltid är omringad av krig och förstörelse? War Childs psykosociala arbete ger de palestinska barnen verktyg för att bearbeta sina trauman och kunna välja andra vägar än våldet. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 2.000 kronor räcker till psykosocialt stöd till uppemot 20 barn och ungdomar. 5.000 kronor gör att ett barn kan få lära sig verktyg och metoder så att han eller hon blir en positiv och aktiv förebild för sin omgivning, samt för att finansiera en rad olika aktiviteter för barn. 30.000 kronor räcker till nytt material för att hålla kreativa workshops i våra Safe Spaces. 70.000 räcker till att renovera och utrusta en lekplats vid ett Safe Space. Så att barn, pojkar som flickor, kan gå dit och leka i säkerhet. Israel-Palestina-konflikten har pågått i snart 70 år. Den har påverkat miljontals människors liv, på båda sidorna. Som i alla konflikter har barnen drabbats värst. I flera generationer har barn som vuxit upp i Palestina och delar av Israel omgärdats av en instabil miljö med stora spänningar. På grund av den militära ockupationen nekas de palestinska barnen grundläggande mänskliga rättigheter. Oro och hotet om våld är ständigt närvarande i vardagen. Konflikten på Gazaremsan har gjort situationen särskilt tuff för barnen som växer upp där. Under de utdragna sammandrabbningarna 2014 dog 501 barn och sammanlagt 3374 barn och ungdomar skadades. Upp till 10 % av dem fick permanenta skador. Den tio år långa blockaden mot Gaza har haft förödande konsekvenser för invånarna. Över 60 % av ungdomarna går arbetslösa och tillgången till mat, el och andra nödvändigheter är ständigt en utmaning. På Västbanken och i östra Jerusalem är våldet som riktas mot barn en av de allra största problemen. Platserna där barn kan leka är nästintill obefintliga, vilket leder till att de istället tvingas vara ute på gator som när som helst kan förvandlas till krigsplatser. Barn och ungdomar blir fortsatt dödade och12-åringar har frihetsberövats i flera dagar utan försvar. VAD VI GÖR: I Palestina arbetar War Child med lokala organisationer, delar av civilsamhället och familjer för att skydda barnen och ungdomarna från att skadas eller hamna i fara. Arbetet fokuserar på att bistå barnen och ungdomarna med psykosocialt stöd, så att de får hjälp att bearbeta sina trauman och orkar vända hopplöshet till framtidstro. Arbetet sker framförallt i våra Safe Spaces dit barnen och ungdomarna kan komma för att slippa oron som präglar vardagen. Vår personal stärker barnen och ungdomarnas självförtroende genom kreativa workshops och övningar där de lär sig att bättre hantera den oerhörda stress som kriget orsakar. Barnen och ungdomarna undervisas även i mänskliga rättigheter, respekt och hur man samarbetar. Många av barnen rapporterar att det är oerhört värdefullt för dem att få komma till våra projekt. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
5 900 SEK98%
6 000 SEK
Vendela Livari
100 SEK
56 days ago
ke.nahoj
300 SEK
1283 days ago
samane_
50 SEK
1492 days ago
boris.soderlind
100 SEK
1524 days ago
sara.bogren
200 SEK
1524 days ago
Ended project
Tragteaid Warchild Projekt 1632X1188
 • warchild.png (3)
 • Human Rights
 • Health & Care
War Child Sweden

250 kronor förser en hel familj med mat under en månad i Jemen

Jemens barn betalar ett dödligt pris för de vuxnas krig. Sedan konflikten inleddes har över 3 miljoner människor tvingats fly sina hem. 80 % av de som lever i störst nöd är barn. Inbördeskriget i Jemen fortsätter att eskalera och lämnar miljontals barn i behov av humanitär hjälp. Under de senaste två och ett halvt åren har konflikten i Jemen växt. Från att ha varit en intern konflikt mellan regeringsstyrkor och rebellgruppen Houthi har kriget växt till större konflikter mellan konkurrerande regionala styrkor. Befolkningen i Jemen utsätts för terroristattacker och flygattacker. Det pågående kriget har lett till att omkring 22 miljoner (80% av befolkningen) är i behov av akut humanitär hjälp. Miljontals människor befinner sig i en utsatt situation, inte bara på grund av striderna utan även på grund av bristen på mat och sjukvård. Barnen är dom som drabbats hårdast av konflikten. I och med att samhället kollapsar saknar omkring två miljoner barn tillgång till utbildning. Utbrott av kolera och andra sjukdomar förvärrar läget ytterligare. VAD VI GÖR: War Child finns på plats och jobbar med att skydda barn och unga och ger även ut mat till utsatta familjer. War Child har även tagit del i initiativet Yemen Joint Response som startats av Dutch Relief Alliance. Sex organisationer jobbar tillsammans för att bistå med akut humanitärt stöd där det behövs som mest. Hjälp oss att stötta barn och unga i Jemen genom att ge ett bidrag till insamlingen. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 250 kronor räcker till matvoucher som täcker en hel familjs matbehov en månad. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
4 301 SEK86%
5 000 SEK
Tomas Ekermo Karlsson
150 SEK
730 days ago
tomas.ekermo.karlsson
600 SEK
771 days ago
tomas.ekermo.karlsson
250 SEK
832 days ago
tomas.ekermo.karlsson
300 SEK
858 days ago
tomas.ekermo.karlsson
300 SEK
895 days ago
Ended project
RS14095__HOS4267 2-lpr.JPG (3)
 • warchild.png (3)
 • Children
 • Education
War Child Sweden

40 kronor förändrar framtiden för ett barn i Afghanistan

I Afghanistan, ett av Asiens fattigaste länder, får uppemot 40 % av barnen inte gå i skolan. Så många som sex miljoner barn arbetar för att försörja sina familjer. Här finns War Child på plats för att fler barn ska få möjlighet till undervisning. Men vi behöver din hjälp för att lyckas. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 40 kronor räcker till att köpa ett skolkit till ett barn. 700 kronor räcker till att utrusta ett klassrum i en skola. 20.000 kronor gör så att 175 arbetande gatubarn får möjlighet att delta i ett läroprogram med intensivundervisning. Afghanistan är sedan decennier drabbat av krig och våldsamma konflikter. Läget är mycket oroligt och våldet är ständigt närvarande. Olika provinsiella krigsherrar och talibanstyrkor styr stora delar av landet och centralmakten är ytterst marginaliserad. 22 miljoner människor lever i fattigdom, landets ekonomi är i ruiner och det politiska läget är extremt ansträngt. Nästan hälften av landets befolkning är under 15 år. Otryggheten är påtaglig överallt, framförallt för barn och ungdomar. På grund av konflikterna har tiotusentals familjer splittrats och varje människas liv är påverkat av kaoset. Att växa upp i Afghanistan betyder att man är omgärdad av krig och konflikt. Situationen är värst för flickorna som ofta nekas utbildning på grund av religiösa skäl. Familjerna måste ofta tidigt prioritera bort utbildning så att barnen istället kan arbeta och bidra till försörjningen. VAD VI GÖR: I Afghanistan arbetar vi både direkt med de utsatta barnen och via lokala partners, allt för att nå så många barn som möjligt. I ett av våra projekt i Afghanistan arbetar vi med omvårdnad och utbildning för mindre barn genom ett program, Early Childhood Care and Development (ECCD), som fokuserar på att stötta flickor och pojkar från 4 år och uppåt. Hittills har 300 barn fått undervisning och psykosocialt stöd, för att kunna öka sin inlärningsförmåga och kognitiva färdigheter. 168 gatubarn som lever i extrem fattigdom har getts möjlighet att gå i skolan. Vi har även utbildat 10 volontärer i ECCDs läroplan. Men många, många fler människor behöver stöd. Vårt mål är att stötta sammanlagt 600 barn och ungdomar via intensivundervisning och vårt ECCD-program så att de blir bättre rustade att skapa sig en ljusare framtid. Sedan 2016 har War Child även fokuserat på att utbilda de vuxna, däribland barnens föräldrar, att bättre förstå det som barnen tvingas genomlida och ge dem nödvändiga verktyg för att bättre kunna skydda sina barn. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
15 918 SEK99%
16 000 SEK
Carl Schneider
5 000 SEK
314 days ago
rio.bui
200 SEK
1076 days ago
rio.bui
500 SEK
1076 days ago
martinlarsson.ml
500 SEK
1240 days ago
mikrish99
1 000 SEK
1288 days ago