Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ended project
RS17145_291014-WN-GAZ42-lpr (1).jpg (3)
  • warchild.png (3)
  • Health & Care
  • Human Rights
War Child Sweden

Palestina - vänd hopplöshet till framtidstro

Barn startar inga krig. Ändå är de konflikternas första offer. Barnen förlorar sin barndom, växer upp i kaos och ser sina nära dödas. Så är det för barnen i Palestina. Hur ska man kunna växa upp till en harmonisk vuxen om man alltid är omringad av krig och förstörelse? War Childs psykosociala arbete ger de palestinska barnen verktyg för att bearbeta sina trauman och kunna välja andra vägar än våldet. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 2.000 kronor räcker till psykosocialt stöd till uppemot 20 barn och ungdomar. 5.000 kronor gör att ett barn kan få lära sig verktyg och metoder så att han eller hon blir en positiv och aktiv förebild för sin omgivning, samt för att finansiera en rad olika aktiviteter för barn. 30.000 kronor räcker till nytt material för att hålla kreativa workshops i våra Safe Spaces. 70.000 räcker till att renovera och utrusta en lekplats vid ett Safe Space. Så att barn, pojkar som flickor, kan gå dit och leka i säkerhet. Israel-Palestina-konflikten har pågått i snart 70 år. Den har påverkat miljontals människors liv, på båda sidorna. Som i alla konflikter har barnen drabbats värst. I flera generationer har barn som vuxit upp i Palestina och delar av Israel omgärdats av en instabil miljö med stora spänningar. På grund av den militära ockupationen nekas de palestinska barnen grundläggande mänskliga rättigheter. Oro och hotet om våld är ständigt närvarande i vardagen. Konflikten på Gazaremsan har gjort situationen särskilt tuff för barnen som växer upp där. Under de utdragna sammandrabbningarna 2014 dog 501 barn och sammanlagt 3374 barn och ungdomar skadades. Upp till 10 % av dem fick permanenta skador. Den tio år långa blockaden mot Gaza har haft förödande konsekvenser för invånarna. Över 60 % av ungdomarna går arbetslösa och tillgången till mat, el och andra nödvändigheter är ständigt en utmaning. På Västbanken och i östra Jerusalem är våldet som riktas mot barn en av de allra största problemen. Platserna där barn kan leka är nästintill obefintliga, vilket leder till att de istället tvingas vara ute på gator som när som helst kan förvandlas till krigsplatser. Barn och ungdomar blir fortsatt dödade och12-åringar har frihetsberövats i flera dagar utan försvar. VAD VI GÖR: I Palestina arbetar War Child med lokala organisationer, delar av civilsamhället och familjer för att skydda barnen och ungdomarna från att skadas eller hamna i fara. Arbetet fokuserar på att bistå barnen och ungdomarna med psykosocialt stöd, så att de får hjälp att bearbeta sina trauman och orkar vända hopplöshet till framtidstro. Arbetet sker framförallt i våra Safe Spaces dit barnen och ungdomarna kan komma för att slippa oron som präglar vardagen. Vår personal stärker barnen och ungdomarnas självförtroende genom kreativa workshops och övningar där de lär sig att bättre hantera den oerhörda stress som kriget orsakar. Barnen och ungdomarna undervisas även i mänskliga rättigheter, respekt och hur man samarbetar. Många av barnen rapporterar att det är oerhört värdefullt för dem att få komma till våra projekt. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu! Om detta projekt inte når sitt fulla ekonomiska mål på utsatt tid samtycker jag till att mitt bidrag används för War Childs andra projekt med att stötta barn i krig.
5 900 SEK98%
6 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/palestina-vaend-hopploeshet-till-framtidstro/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or