Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ended project
Targetaid Warchild Safe Spaces 723X439 Tp
  • warchild.png (3)
  • Children
War Child Sweden

Safe Spaces - en plats där barnen kan leka tryggt

Barn i krig eller på flykt har ofta ingenstans där de bara kan vara barn. En plats där de får leka, lära och umgås med andra. Till War Childs Safe Spaces kommer barn i olika åldrar för att bearbeta trauman, få psykosocialt stöd och återigen börja knyta sociala kontakter. Här kan barnen, ofta efter långa perioder av hemska upplevelser, slappna av och åter träna på samspelet med andra. De blir gladare, lugnare och mottagliga för att lära sig nya saker igen. VAD VI GÖR: Ett Safe Space kan upprättas i en före detta skola, i ett flyktingläger, i en övergiven bostad eller på någon annan plats som anses passande och tillräckligt säker. Vår personal iordningställer och utrustar lokalen för barnen, så att de ska känna sig välkomna och trygga. Möbler, leksaker, målarmaterial och annat som kan behövas kommer på plats för att användas i våra workshops, utbildningar och projekt. För många barn är det första gången efter månader av flykt som de kommer in i ett rum där de kan slappna av och leka. Och ofta är det också första gången på flera månader som föräldrarna ser sina barn leka igen. Det är mycket känslosamt. Vår utbildade personal lägger stor vikt vid grupplekar, som sånger och ramsor. På så sätt övar sig barnen i att vara tillsammans med andra igen. För ofta har de upplevt isolering eller stängt in sig i sig själva under tiden på flykt. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 150,000 svenska kronor kostar det att upprätta och utrusta ett Safe Space. Ett Safe Space kan användas av uppemot 250 barn per vecka, med vuxna inkluderat stiger siffran till ca. 500 per vecka. Med andra ord gör ett enda Safe Space väldigt stor nytta. War Child arbetar så långt det är möjligt med lokal personal, som är väl insatta i hur barnens verklighet ser ut. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu!
2 700 SEK90%
3 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/safe-spaces-en-plats-daer-barnen-kan-leka-tryggt/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or