Om oss

WaterAid Sverige
IN54_035_WaterAid_ Prashanth Vishwanathan.jpg

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen.

Trots att tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning, hälsa, jämställdhet, utbildning, mänskliga rättigheter samt ekonomisk utveckling och en förutsättning för klimatanpassning, så saknar idag 771 miljoner människor rent vatten runt om i världen. 1,7 miljarder saknar en fungerande toalett och 2,3 miljarder har ingen möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

Starta en insamling redan idag, tillsammans gör vi skillnad!