Om oss

Winnet Nacka
winnet-nacka-kvinnor-story.jpeg

Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999. Vårt arbete utgår ifrån att stötta och stärka kvinnors lokala och regionala resurscentra, våra medlemsorganisationer, och därigenom verka för:

 • Att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
 • Att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
 • Att kvinnors och mäns insatser värderas lika
 • Att villkor och förutsättningar för kvinnor och män är lika

Winnet Sverige arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med kvinnors delaktighet och jämställda medverkan i tillväxt- och utvecklingsarbete. Vi verkar för ett jämställt samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

"Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor som män"

Winnet Sveriges fokusområden:
Winnet Sveriges arbete bedrivs inom följande fokusområden.

 • Winnet Center of Excellence ® med fokus på hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt
 • Entreprenörskap och innovation
 • Arbetskraftsförsörjning
 • Tillgänglighet
 • Infrastruktur, IT och transporter
 • Strategiskt gränsöverskridande samarbete
 • Landsbygdsutveckling
 • Mobilisera kvinnors organisering
 • Kvinnors deltagande på alla nivåer av samhällets demokratiska utveckling