Om oss

World Childhood Foundation
EpicArts2.jpg (3)

Childhood är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Vår vision är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla barn ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp.

Childhood stödjer lokala initiativ som utvecklar nya metoder och innovativa lösningar för att förebygga våld och övergrepp samt små gräsrotsorganisationer som finns nära barn och familjer i utsatthet.

Childhood grundades 1999 av HM Drottning Silvia och driver projekt både i Sverige och internationellt, dels i egen regi och dels tillsammans med projekt- och samarbetspartners.

Childhood kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.