BRYT TYSTNADSKULTUREN KRING SEXUELLA ÖVERGREPP MOT POJKAR

World Childhood Foundation
Skärmavbild 2021-11-18 kl. 12.00.10.png

Den 19 oktober bjöd World Childhood Foundation och Regnbågsfonden in till ett rundabordssamtal om sexuella övergrepp mot pojkar och HBTQ-barn och ungdomars särskilda utsatthet. Vid samtalet deltog H.M Drottning Silvia, Jonas Gardell, Märta Stenevi och representanter från skola, barnrättsorganisationer, olika trossamfund, HBTQ-sfären, idrotts- och föreningsliv.

Samtliga deltagare var eniga om att vi har ett gemensamt ansvar att se alla barn, inte enbart de som utgör normen för vad ett barn förväntas vara. Över tid har vi alla mer eller mindre, medvetet eller ej, medverkat till skapandet av en stereotyp bild av barnet som utsätts för sexuella övergrepp. Att den dominerande bilden är en liten flicka osynliggör de utsatta barn som inte passar in. Många blundar för det faktum att även pojkar utsätts för övergrepp och att HBTQ-barn och ungdomar är särskilt utsatta. Vår förhoppning med denna dag var att vi skulle starta ett samtal som fortsätter ute i deltagarnas organisationer. Att vi kan bättre och förändring är möjlig om vi tar vårt ansvar.

Rundabordsmötet arrangerades inom ramen för Childhoods och Regbågsfondens gemensamma initiativ De osynliga barnen , lanserat 2018 i syfte att bryta den tystnadskultur som råder kring sexuella övergrepp mot pojkar och det faktum att HBTQ-barn och ungdomar är extra riskutsatta.

I många länder omfattas pojkar som utsätts för sexuella övergrepp fortfarande inte av lagstiftningen och de syns därmed inte i statistiken. På grund av stigmatisering och diskriminering vågar pojkar som utsatts sällan polisanmäla eller berätta för någon vad som hänt. Samma sak gäller för barn och unga som identifierar sig som HBTQ.

– När vi för många år sedan började arbeta med stöd till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp möttes vi i flera länder av oförstående, ibland till och med av hånfullhet. En del kunde inte förstå att pojkar kunde bli utsatta för övergrepp. Pojkar sågs som potentiella gärningsmän, aldrig som offer. Andra menade att övergrepp mot pojkar i så fall inte var lika allvarliga. Vi har kommit en bit på vägen. Men fortfarande finns det många blinda fläckar. Sådant vi inte vill eller förmår att se, säger H. M. Drottning Silvia under rundabordssamtalets välkomsttal.

– Det är så tydligt hur pojkar och HBTQ-barn som utsatts för sexuella övergrepp inte haft någonstans att spegla sig, inga berättelser att känna igen sig i, ingen vuxenvärld som kunnat ta emot dem, och hur detta i sin tur lett till ännu större ensamhet, skam och osynlighet. Jag hoppas den här fantastiska dagen ska hjälpa oss i vuxenvärlden att bättre finnas där för alla dessa barn säger Jonas Gardell, Regnbågsfonden.

Initiativet Osynliga barnen förenar barnrättsvärlden och HBTQ-sfären på ett sätt som tidigare inte gjorts. Målet är att bidra till en konkret skillnad i samhällets sätt att se på pojkars och HBTQ-barn och ungas utsatthet, stärka det förebyggande arbetet och minska riskerna att utsättas för sexuella övergrepp.