Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
700_9248.jpg
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Children
  • Education
  • Human Rights
Yennenga Progress

Vad frukost har med bra betyg att göra?

FNs mat-organisation FAO, bedömer att 30 miljoner människor står inför akut hunger. 4 miljoner av dessa är i Burkina Faso. Skörden förra säsongen slog totalt fel igen. Det är plågsamt tydligt. Våra barn och ungdomar i Nakamtenga som kommer till skolan har inte ätit på morgonen. För många av dem var senaste målet mat det de fick i skolan dagen innan. Priserna på mat dubblas igen och igen.Så vi behöver extra stöd så att vi resten av terminen kan utöka skolmatsbespisningen och ge samtliga barn från förskolan upp till högstadiet en kopp välling som frukost varje morgon, samt lunch till de högstadie-elever som vanligtvis inte äter på skolan, så att de alla har kraft att slutföra terminen bra.Frukost per elev: 1.65 sek x45 dagar kvar på terminen +mugg 1.50 = 76 Sek/elev (450 barn)Lunch per ungdom högstadiet: 4.70 sek x45 dagar kvar på terminen = 211 Sek/elev (75 st)Om vi får in mer pengar än detta, hoppas vi kunna fortsätta med barnbespisning under sommarmånaderna, innan familjerna får skörd igen. Att på fullt allvar inte kunna ge sina barn att äta, gör att det skär i bröstet. Så även om vi vill ägna oss åt det långsiktiga arbetet med lösningar, så händer dessa saker titt som tätt. Det blir en ond cirkel. Vi har ungdomar som jobbat extra på helger och lov för sina framtida drömmar om högre utbildning, och drömmer om en annan framtid än det osäkra liv deras föräldrar har. Nu måste de ta alla sina besparingar för att säkerställa att storfamiljen har grundläggande mat för att klara sig fram till nästa skörd – i oktober eller november.Vi försöker arbeta långsiktigt, skapa ett motståndskraftigt samhälle. Läs mer om detta på vår hemsida: https://www.yennengaprogress.se/news/experimentfarmen. Men det är ett långsamt arbete att bygga upp jordförbättrande system, och regnen kan vi inte påverka. Så det behövs akuta insatser
14 000 SEK28%
50 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/frukost-i-paaskaegget/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or