Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
sol ny.jpg (3)
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Health & Care
Yennenga Progress

Solenergi - en grön och hållbar möjlighet

I Burkina Faso ligger byn Nakamtenga. Här bor ett hundratal familjer som är vana vid att leva utan elektricitet. Beläget i nederkanten av Sahelområdet är natten lika lång som dagen året om, och mörkret faller redan kl 18. När det blir mörkt försvåras familjers möjligheter att uträtta vardagliga sysslor, och basala faciliteter som att ha ett kylskåp eller sätta på fläkten hemma när det är varmt är inte möjligt. En mycket oroande konsekvens är att skolbarn, som ofta kommer hem strax före solnedgången, inte kan göra sina läxor. Extra drabbade är flickor som först och främst brukar behöva hjälpa till med hushållsarbete innan de kan påbörja sitt hemskolarbete. Yennenga Progress har sedan år 2001 varit verksamma i Nakamtenga. Organisationen arbetar utifrån det egna konceptet Den Goda Byn - Ett välfärdssamhälle i mikroformat, där fokus är på att skapa förutsättningar för hälsa, infrastruktur och utbildning i länder som saknar en statlig välfärd.Solenergi är på många sätt en fantastisk energikälla. Solceller, som omvandlar ljus till elektrisk ström, kräver ytterst lite underhåll och är dessutom en helt fossilfri och förnybar metod. I länder som Burkina Faso där solen strålar i princip varje dag året om är solen en mycket betydande resurs. Den energimängd som flödar från solen uppgår till ca 2 000 kW per kvadratmeter och år (jfr Sverige ca 1 000 kW). Idag använder Yennenga Progress solenergi för att täcka behovet av belysning och fläktar på organisationens skolor, mötessalar, gästhus, ungdomsgården etc. Nu vill vi ta steget längre och ge Nakamtengas befolkning möjligheter till el i hemmet.Vad kan du göra? För 500 SEK kan en hel familj i Nakamtenga få tillgång till ett solcellspaket bestående av en solpanel samt en regulator som lagrar solenergi. Ett solcellspaket underlättar inte bara familjers vardagssysslor, utan ger även elever ökade möjligheter att nå goda skolresultat.
0 SEK0%
20 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/solenergi-en-groen-och-haallbar-moejlighet/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or