Vi aktiverar ungdomarna i föreningslivet

Rågsveds IF
ragsveds-if-story-ungdomarna-tp.jpg

Rågsveds IF bedriver sedan 2012 ett löpande arbete med att arrangera öppna verksamheter för ungdomar. Detta som ett led i föreningens övriga och aktuella arbete för jämställdhet i idrottssfären och ungdomsidrott.

De öppna verksamheterna  består av ledarledd aktivitet i föreningens aktiva sektioner; Fotboll, futsal, dans, basket och friidrott.

I Rågsveds IF:s modell för idrottsutövande ska alla som vill vara med i verksamheten, med det viktiga tillägget att samtliga utövare och ledare väntas uppföra sig och agera enligt idrottens etik utifrån konceptet fair-play.

Rågsveds IF gör sitt yttersta för att aktivera ungdomar i föreningslivet på ständig basis, exempelvis genom spontanidrott som träffpunkt, såväl som utövare men med åldern även som idrottsledare med tillhörande utbildning.

Fastighetsägare, idrottsförvaltning, förbund och E-Å-V Stadsdelsförvaltning stadsdel stödjer oss i detta arbete vilket ger möjlighet till att locka många ungdomar och göra satsningen framgångsrik.

Utöver detta gör vi riktade insatser mot skollov, fritidsverksamhet samt deltar i trygghetsvandringar på fredagskvällar.