Om oss

Holmstedt Advisory AB
Targetaid Placeholder Globe Logo 1200X630 No Logo Tp (1)

Här kan ni beskriva och marknadsföra er organisation. Berätta för andra Target Aid besökare vad ni gör och vad ni värderar. Kom ihåg att en kombination av text, bilder och video skapar intresse och engagemang.

Use this field to describe and sell your organisation. Tell other users on Target Aid what you do and what your values are. Remember that a combination of text, pictures and videos creates an interest and engagement.