Varför sover vi?

Sovmer i Sverige AB
Sovmer-story.jpg

Att det är skönt att sova är ingen nyhet, men varför behöver vi egentligen sova?

Sömn är en nödvändig biologisk funktion för människan och andra djurarter. Det är en period av vila som krävs för att kroppen ska kunna återhämta sig och återställa sig efter de fysiska och mentala påfrestningarna som vi utsätts för under dagen.

Forskning har visat att sömn har en avgörande roll för vår hälsa och vårt välbefinnande, och att brist på sömn kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Under sömnen genomgår kroppen flera viktiga processer, inklusive reparation och tillväxt av celler och vävnader, frisättning av hormoner som reglerar ämnesomsättningen och immunsystemet, och konsolidering av minnen och inlärning.

Sömnbrist kan leda till förändringar i dessa processer och öka risken för sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och depression.

Utöver de fysiska fördelarna kan sömn också bidra till att förbättra vår kognitiva förmåga, kreativitet och vår förmåga att hantera stress. Det är också känt att sömn spelar en viktig roll i vår emotionella reglering och att brist på sömn kan leda till ökad känslighet för stress och negativa känslor.

Vi människor behöver sömn för att återhämta sig och återställa sig fysiskt och mentalt, för att stödja hälsosamma biologiska processer och för att främja välbefinnande och hälsan överlag.