Medlemsporträttet: Ali Tabrizi, Frihamnsdagarna

SVN Sweden
svn_sweden_Ali Tabrizi_Frihamnsdagarna.jpg

Vi ställde några frågor till en av grundarna av Frihamnsdagarna, den nya arenan för demokratiska samtal i Västsverige, som nyligen blev medlemmar i SVN Sweden.

Ali, du har startat Frihamnsdagarna tillsammans med David Björnelo – varför gjorde ni det?
"Vi drog igång Frihamnsdagarna för att fler röster behöver höras. Klyftorna ökar, segregationen leder till utanförskap och många röster förblir ohörda. Samtidigt behöver samhället nya visioner om framtiden. Därför vill vi skapa en ny arena för företag, offentliga aktörer, akademin och föreningslivet och allmänheten att mötas och bidra till nya lösningar.

Vad är de viktigaste frågorna att lyfta under Frihamnsdagarna, tycker du?
"Innehållet i Frihamnsdagarna kommer från de som vill delta. Alla är välkomna att lyfta sin hjärtefråga och prata om de samhällsutmaningar de brinner för. Stora som små frågor – det spelar ingen roll. Personligen tycker jag att klimatet, jobb och skola är viktiga frågor. Men som sagt, alla kan lyfta vilken fråga som helst. På arenaområdet finns några tematiska torg – cirkulära torget, framtidens välfärd och framtidens mat. Ordet är fritt."

Vilka målgrupper vill ni nå – och vilka når ni fram till?
"Vi vill nå alla! Det härliga med Frihamnsdagarna är just mångfalden. Vi har dock en skolsatsning som riktar in sig på gymnasieungdomar. Ungdomarna ska komma till Frihamnsdagarna och delta i rundabordssamtal med politiker och representanter från näringslivet. Hur bra som helst!"

Här i Göteborg pratar många om att nå ut till akademi – näringsliv –  politiken – allmänheten. Gör Frihamnsdagarna det?
"Ja, vi har en stark förankring inom dessa sektorer. Utmaningen är att nå allmänheten. Fler behöver känna till Frihamnsdagarna och vilja komma till Bananpiren i Göteborg. Vi når även många aktörer inom civilsamhället. För att få fler röster att bli hörda har vi infört ett rabattsystem för att föreningar som inte har mycket pengar ska kunna vara med."

Är det några grupper eller personer som lyser med sin frånvaro?
"För att få till ett brett och intressant programinnehåll skulle vi vilja nå organisationer inom tech, innovation och hälsa."

Har du någon talare/deltagare som du drömmer om att se och höra på Frihamnsdagarna?
"Vilken svår fråga! Ja, det finns många jag skulle vilja se på plats. En dröm är Ellen MacArthur som är initiativtagare till världens största nätverk inom cirkulär ekonomi. Får jag nämna en person till? Johan Rockström. Hans budskap om klimatet är superviktigt och relevant. Det finns ingen business eller hållbar livsstil på en död planet."