Om oss

SVN Sweden
svn-sweden-om-oss.jpeg

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt Agenda 2030.

Medlemmar är företag, akademi och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn, socialt ansvar, hälsa och välbefinnande.

Organisationen är ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och genom att medlemmar till exempel står värd för olika arrangemang. Värdföretaget får därigenom en möjlighet att visa upp sin egen verksamhet.

Många medlemmar i SVN hittar nya samarbeten genom nätverket. Här finns företag och organisationer inom vitt skilda branscher och gott om exempel på entreprenörer som har byggt upp helt nya led av partners och leverantörer; där alla delar samma värderingar.