All donations

Bengt Carlsson
500 SEK
Jag vill att fler människor skall få leva ett gott liv, varför inte genom att plantera Moringaträd och njuta av alla dess "mirakler" som finns i dess skapelse
715 days ago
ivo.wapstra
1 000 SEK
1437 days ago
karinmeijerr
100 SEK
1509 days ago
l.holmstrom
100 SEK
1523 days ago
pelle.nestvall
300 SEK
1713 days ago
Ended project
2017_Kampanj_Konsstympning_Stygn_3.jpg (3)
  • BARNFONDEN_SYMBOL_RGB.jpg (3)
  • Children
  • Education
  • Health & Care
Barnfonden

Stöd kampen för att stoppa könsstympning!

Barn är vårt fokus och det genomsyrar precis allt vi gör. Därför är könsstympning en prioriterad fråga för oss. Könsstympning är ett övergrepp som ofta ger men för livet och ett brott mot barns rättigheter. Vanligtvis är flickorna 4-11 år när det blir utsatta, men det händer också att spädbarn blir könsstympade. Med din hjälp kan vi fortsätta vårt arbete för att stoppa könsstympning. Barnfondens arbete mot könsstympning ger resultat Barnfonden arbetar i flera länder med att förändra attityder mot könsstympning och andra övergrepp – och vi ser att det ger resultat. I Siltie i centrala Etiopien där Barnfonden har arbetat mot könsstympning i flera år har andelen könsstympade flickor minskat från 81 till 57 procent. Endast fem procent av föräldrarna vill nu att deras döttrar ska könsstympas och det är en stor minskning från den tidigare siffran på 46 procent. Påverka lokala ledare I Barnfondens arbete med att förändrar attityder spelar de traditionella ledarna en viktig roll. De besitter både pondus och makt. I predikan eller andra sammanhang när många lyssnar, lyfter de upp hälsofaran med könsstympning. Det är viktigt på längre sikt att se till att fler flickor börjar, fortsätter och avslutar skolan. Lokala skolprojekt Barnfonden har stött skolprojekt i flera länder med utbredd könsstympning. Ett exempel är på Senenaskolan i Etiopien. Här finns en ungdomsklubb för både flickor och pojkar där de tillsammans med vuxna pratar om könsstympning och dess konsekvenser. På skolan arbetar man också för att eleverna ska sprida informationen vidare i sina byar. De lite äldre eleverna håller själva möten i sina byar för att informera om skadliga traditionella sedvänjor, till exempel barnäktenskap och könsstympning. Många tjejer berättar att deras självkänsla blivit starkare och att de tack vare ökad kunskap nu vågar säga nej till könsstympning.
4 155 SEK16%
25 000 SEK
ramshage
200 SEK
1173 days ago
jonas
200 SEK
1178 days ago
ramshage
200 SEK
1302 days ago
samane_
50 SEK
1571 days ago
gustafwikander
200 SEK
1575 days ago