Explore Target Aid

 • Projects
 • Events
 • Stories
 • Fundraisers
UN Goals
Charity themes
Countries
Sports
Organisers
Causes enabled for:
304 Causes found
Sort by:
Most trending
StadsmissionenxNotar.png
 • Profilbild_Notar_1.png
 • Homelessness
Notar Sverige

Hemlöshet kan drabba alla.

Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla - Vårt arbete är att sälja bostäder där vi hoppas att våra kunder och deras familjer ska känna sig trygga. Men alla har inte den möjligheten.Bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Vårt mål är att kraftigt minska den akuta hemlösheten i Sverige. Det är först när alla människor har bostad som vi kan nå visionen om ett mänskligare samhälle – för alla.Genom att skänka pengar till Sveriges Stadsmissioner hjälper du människor i utsatthet och utanförskap runtom i hela landet. Idag lever upp mot 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Stadsmissionen bistår med akut stöd såsom mat, kläder, vila, värme och tvätt. I mötet byggs tillit för den som tappat tron på samhället. Den tillitsfulla relationen möjliggör vägledning ut ur utsattheten, till någon av Stadsmissionens eller stadens boenden. Genom ditt stöd bidrar dutill hopp och vägar ut ur hemlöshet.Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla!Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den lokala Stadsmissionen – från Umeå Stadsmission i norr till Skåne Stadsmission i Söder. I dagsläget är Stadsmissionen 10 medlemmar med verksamheter på 30-talet orter. Tillsammans har de drygt 1300 anställda och många fler volontärer. Stadsmissionen möter 5000 människor i utsatthet och utanförskap varje dag. Deras vision är ett mänskligare samhälle, där alla har makt att forma sina egna liv och är delaktiga i samhället. Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till bostad, sysselsättning och social trygghet.
42 200 SEK84%
50 000 SEK
targetaid_sustainable-approach_solar-g929fd5239_1920.jpg
 • Sust_app_logo_feb2020.png
 • Environment
 • Science
 • Water
Sustainable Approach

Solar energy services

Companies face increasing demands from end customers, authorities, investors and other stakeholders to reduce the environmental impact caused by their business operations.Sustainable Approach inspires and helps businesses lower electricity cost, reduce carbon footprint and increase property value through the use of solar energy solutions.Inspirational seminarThrough case studies, we provide concrete evidence of how a company can save money, reduce carbon footprint and strengthen its brand by investing in solar energy solutions and measures to improve energy efficiency. The seminar provides both inspiration and arguments to begin the journey towards a more sustainable and profitable future.Business case & procurementWe calculate the benefits of investing in a roof or ground mounted solar energy system, taking into account the suitability of available buildings and the client's electricity consumption pattern. If the analysis shows a good return on investment, we continue with procurement of the system and manage the chosen supplier during the  implementation phase.Carbon footprintWe review and analyse energy consumption, travel, supply of goods and services from suppliers, and the end customers’ use of the goods and services produced. Based on the Greenhouse Gas Protocol, it gives a clear and quantified picture of the company's environmental footprint in terms of carbon emissions and energy use. Furthermore, the analysis identifies areas of the business where sustainability and cost-effectiveness can be improved.
targetaid_ica-maxi-gnista-uppsala_vart-engagemang.jpg (1)
 • targetaid_ica-maxi-gnista-uppsala-logo.png (3)
 • Health & Care
ICA Maxi Gnista

Vårt samhällsengagemang

Motto: Var med och må bra! Vi vill bidra till delaktighet och välmående. Långsiktig och hållbar samarbetspartner med fokus på hälsa och jämställdhet. Tidsram: Vi tillämpar årsvis hantering utav samarbeten, men gärna under ännu längre perioder. Vid sponsring inför enstaka event ska ansökan inkomma senast 2 månader i förväg. Motprestation: Ömsesidigt utbyte av värden Öka marknadens kännedom om Maxi Gnista Ge kommersiella fördelar i form av ökat kundunderlag Göra Maxi Gnista till en mer attraktiv arbetsgivare Internt öka stolthet och engagemang. Om det inte finns krav på motprestation i avtalet mellan parterna är det inte fråga om sponsring, utan om en donation Kriterier vid sponsring: Vi fokuserar på barn och ungdomar samt de mest utsatta i samhället vid val av samarbetspartner. Vi sponsrar de aktiviteter som stöttar vårt lokala samhälle, det vill säga det geografiska område där Maxi Gnistas kunder verkar och bor. Inom barnverksamheten ska alla vara välkomna och toppning får ej förekomma. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör Det ska vara hög kvalitet i genomförandet, ha en god struktur, inge trygghet och utgå från ett hållbart miljötänkande. ICA Maxi Gnista sponsring planeras i god tid innan genomförandet Våra huvudområden är hälsa, mat, träning och allas lika värde Verksamheten ska göra skillnad för människors hälsa och välbefinnande Innan påbörjat samarbete ska ett avtal skrivas mellan parter Kommunikation sponsring: I butik och vår butikshemsida finns det information om vilka som är våra samarbetspartner. Vi lyfter gärna våra samarbetspartners i sociala medier. Events som sker i samarbete med våra partners ska synliggöras i både våra och vår partners marknadskanaler.
targetaid_ica-maxi-gnista-uppsala_unga-station_lisa rahbek.jpg (1)
 • targetaid_ica-maxi-gnista-uppsala-logo.png (3)
 • Children
ICA Maxi Gnista

Unga station – en trygg punkt

Innanför Råbyvägen på Bruno Liljeforsgatan i norra Uppsala, på bottenplan i hörnet av ett lägenhetshus som vilket som helst i området, ligger Unga Station. De stora frostade fönstren avslöjar inte mycket, men innanför är det fullt sjå – Lisa Rahbek, föreståndare, förbereder för kvällens tjejmiddag.Unga Station är Uppsala Stadsmissions ungdomsverksamhet, i första hand riktad mot ungdomar mellan 13 och 19 år i Gränby, Löten och Kvarngärdet, men så strikta är de inte.– Vi finns i första hand till för tonåringarna i området, men vill man ta med en kompis kan man självklart göra det. Vi hjälper också ungdomarnas familjer med till exempel myndighetskontakter och liknande, säger Lisa.På Unga Station kan man låna dator, internet och skrivare, få hjälp med läxläsning, skriva CV och söka jobb, och mycket annat.– Vi vill vara en trygg punkt i området dit man alltid kan vända sig om man behöver hjälp, säger Lisa. Och vi bjuder alltid på fika, tillägger hon leende.På Unga Station sker olika saker olika dagar i veckan, och idag är det måndag – då har man bara öppet för tjejer.– Vi brukar laga middag tillsammans, det är väldigt populärt. Sist var vi sjutton stycken och fick möblera om för att alla skulle få plats, skrattar Lisa.Unga Station öppnade i augusti 2021, och Lisa var då helt nyrekryterad just för detta.– Jag hade en pärm med lite bakgrundsinformation och den här lokalen, som då var full av möbler och bråte.Lisa har gjort det mesta av den ganska lilla lokalen. Det finns ett kök, ett långbord där man kan äta eller skriva, och ett soffområde där man fikar. Drar man undan en gardin visar sig en tv som används för filmkvällar och annat. Det finns också en liten kontorsplats för Lisa.– När man kommer hit första gången får man först skriva in sig, för att det ska bli lite ordning. Vi måste ju ha möjlighet att hjälpa alla som har löpande behov med till exempel läxläsning, så man kan kanske inte dyka upp när som helst och få hjälp med vad som helst. Då är det är bättre att man skriver in sig först och blir introducerad och får lite rutin på det hela, berättar Lisa.