Explore Target Aid

 • Projects
 • Events
 • Stories
 • Fundraisers
UN Goals
Charity themes
Countries
Sports
Organisers
Causes enabled for:
298 Causes found
Sort by:
Most trending
700_9248.jpg
 • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
 • Children
 • Education
 • Human Rights
Yennenga Progress

Vad frukost har med bra betyg att göra?

FNs mat-organisation FAO, bedömer att 30 miljoner människor står inför akut hunger. 4 miljoner av dessa är i Burkina Faso. Skörden förra säsongen slog totalt fel igen. Det är plågsamt tydligt. Våra barn och ungdomar i Nakamtenga som kommer till skolan har inte ätit på morgonen. För många av dem var senaste målet mat det de fick i skolan dagen innan. Priserna på mat dubblas igen och igen.Så vi behöver extra stöd så att vi resten av terminen kan utöka skolmatsbespisningen och ge samtliga barn från förskolan upp till högstadiet en kopp välling som frukost varje morgon, samt lunch till de högstadie-elever som vanligtvis inte äter på skolan, så att de alla har kraft att slutföra terminen bra.Frukost per elev: 1.65 sek x45 dagar kvar på terminen +mugg 1.50 = 76 Sek/elev (450 barn)Lunch per ungdom högstadiet: 4.70 sek x45 dagar kvar på terminen = 211 Sek/elev (75 st)Om vi får in mer pengar än detta, hoppas vi kunna fortsätta med barnbespisning under sommarmånaderna, innan familjerna får skörd igen. Att på fullt allvar inte kunna ge sina barn att äta, gör att det skär i bröstet. Så även om vi vill ägna oss åt det långsiktiga arbetet med lösningar, så händer dessa saker titt som tätt. Det blir en ond cirkel. Vi har ungdomar som jobbat extra på helger och lov för sina framtida drömmar om högre utbildning, och drömmer om en annan framtid än det osäkra liv deras föräldrar har. Nu måste de ta alla sina besparingar för att säkerställa att storfamiljen har grundläggande mat för att klara sig fram till nästa skörd – i oktober eller november.Vi försöker arbeta långsiktigt, skapa ett motståndskraftigt samhälle. Läs mer om detta på vår hemsida: https://www.yennengaprogress.se/news/experimentfarmen. Men det är ett långsamt arbete att bygga upp jordförbättrande system, och regnen kan vi inte påverka. Så det behövs akuta insatser
14 000 SEK28%
50 000 SEK
ukrainademo-russians-against-war-beskuren.png.webp
 • Logga_bild_bas_800px.png
 • Human Rights
Östgruppen

Support Russian democrats!

Russia is waging a war on Ukraine. It requires immediate support for Ukraine. But the long-term perspective must not be forgotten. A democratic Russia is a crucial factor in creating sustainable peace and security in Europe.Östgruppen has been working for almost two decades to support the increasingly vulnerable Russian democracy movement. They work in the face of fierce resistance and are subjected to extensive and brutal repression. Independent media are virtually banned, human rights defenders are extremely vulnerable and the political opposition is largely imprisoned or forced into exile.One important way to support the democracy and human rights movement is to strengthen their voices in Sweden and the EU - to disseminate their information and help them to promote their views. Another is to show our solidarity so that they understand that they don't stand alone - that the world is on their side! Together we are stronger.This is what Östgruppen is doing! We cooperate with and support human rights defenders in Russia. We spread information about the situation. We shape public opinion and influence politicians in Sweden and the EU.Unfortunately this requires not only good will, but also financial resources. Your support is needed now more than ever! It is together with the good forces in Russia that we can bring about lasting change!"It is more important than ever to support the Russian democratic society, which is why the work of Östgruppen is so important. Isolate Putin, not the Russian democracy movement!"Lusine Djanyan, Pussy Riot, political refugee in Sweden from Russia"Östgruppen shows that a small organisation can achieve a lot on a big and important issue."Global Bar Magazine, when awarding Östgruppen’s chair the titel "Most Influential in the Debate on International Aid and Development" in 2021
13 850 SEK13%
100 000 SEK
Ukraina TargetAid2.jpg
 • warchild.png (3)
 • Children
 • Public Safety
War Child Sweden

Ukraina - Psykologisk första hjälpen för barn

För närvarande har mer än 830.000 ukrainare flytt sitt land. Majoriteten söker skydd i Polen, men även i Moldavien, Slovakien, Rumänien och Ungern.War Child mobiliserar just nu för att ge psykologisk första hjälpen och skydd till utsatta flyktingbarn och familjer. Lokala rumänska civilsamhällesorganisationer, kyrkor och lokalbefolkningen gör sitt bästa för att ta emot dem, men de har få resurser och liten eller ingenerfarenhet av att ge hjälp i en krigssituation.FN uppskattar att antalet flyktingar kommer att fortsätta öka dramatiskt – upp till fyra miljoner människor. Situationen försämras för varje timme – mer stöd behövs akut.Snabbt psykosocialt stöd till barnVi vet, av många års erfarenhet, hur viktigt det är att barn från konfliktområden får psykosocialt stöd av hög kvalitet så snabbt som möjligt. Det är därför vi förbereder oss för att utbilda lokala organisationer i psykologisk första hjälpen.War Child har också stor erfarenhet av att skydda barn i konfliktområden och genom vår expertis kommer vi undersöka möjligheten att upprätta 'Safe spaces' i Rumänien, Moldavien och andra utsatta områden omkring Ukraina.Uppmaning till omedelbar vapenvila“Det är med stor oro vi ser barn och familjer drabbas av ytterligare ett krig, nu i Ukraina”, säger War Childs Sveriges generalsekreterare Peter Brune. “Vi vill se omedelbar vapenvila. Kriget måste upphöra nu.”Centralt i kravet om vapenvila är även att War Child och andra humanitära organisationer måste ges möjlighet att obehindrat stötta de barn och familjer som drabbats av den väpnade konflikten. Alla parter måste uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt, genom att se till att civila och civila föremål, särskilt skolor och sjukhus, skyddas från attack. Vi har nära kontakt med partnerorganisationer i Ukraina, grannländer och internationellt. Vi följer noga situationen, som utvecklas mycket snabbt för att kunna stötta på bästa sätt.
200 SEK0%
50 000 SEK
vittra_elever_testar_stetoskop_2.jpg (1)
 • Targetaid Yennenga Progress Logo 228X228
 • Education
 • Health & Care
Insamlingsstiftelsen Choice

CHOICE HEALTH DAY 2022

Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Ditt bidrag kan rädda liv. I samaband med CHOICE HEALTH DAY på Stockholm stadion startar vi insamlingkampanjen "Stöd kampen mot psykisk ohälsa, missbruk och självmord bland ungdomar och unga vuxna". Varje krona går till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland unga. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga med tidiga insatser i skolan.Stiftelsen Choice har arbetat i 12 år tillsammans med läkar- och psykologstudenter som undervisar högstadie- och gymnasieelever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Vi erbjuder även stödjande samtal till elever. Stiftelsen Choice har även legimerade läkare och psykologer som kan hjälpa till. Det är lättare att förebygga, än att bota sjukdomar. Det är viktigt att alla barn och unga får hälp, innan de utvecklat olika fysiska och psykiska problem.Lördagen 21 maj är du välkommen till CHOICE HEALTH DAY. Det blir en temadag om fysisk och psykisk hälsa för alla på Östermalm i Stockholm. Choices duktiga läkarstudenter kommer att finnas på plats för att svara på dina frågor om psykisk ohälsa och missbruk. GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) fokuserar på hur fysisk aktivitet förebygger psykisk ohälsa och studenter från GIH kommer att erbjuda olika hälsotester för besökare. Eventet är helt gratis! Vi bjuder på föreläsningar, fika och bullar. Ta med barnen och pröva att springa på löpbanorna eller hoppa längd- och höjdhopp.
100 SEK0%
30 000 SEK