Börjes önskan

Börje Salming ALS Stiftelse
BB080522JM004.jpg

Börje valde att vara offentlig med sin sjukdom. Det var ett enda syfte. Allt inga fler ska drabbas. Genom att visa hur ALS drabbar en stark och frisk kropp ville Börje skapa opinion och samla in pengar till forskning. Som Börje sa: Vi måste få stopp på den här skiten.

Under 2023, det vill säga under Börje Salming ALS-stiftelsens första verksamhetsår, förmedlade stiftelsen 6,3 miljoner kronor till fem framstånde ALS-forskare. Läs mer om respektive forskares område här: https://www.borjesalmingstiftelse.se/forskning/tilldelning-av-forskningsmedel