Om Börje Salming ALS-stiftelse

Börje Salming ALS Stiftelse
borje-salming-300x169.jpg (1)

Syftet med Börje Salming ALS insamlingstiftelse
Börje Salmings ALS stiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge stöd för drabbade och anhöriga. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om ALS och ge stöd till drabbade och deras anhöriga.
Visionen är att skapa ett Familje Center där samtliga stödresurser finns under samma tak. Detta är något som kraftigt skulle underlätta i sjukdomsprocessen för drabbade likväl anhöriga.

Styrelsen
Styrelsen består av personer med olika kompetenser och erfarenheter, alla arbetar mot stiftelsens mål – att samla in ekonomiska medel för ALS-forskningen. Styrelsen skall arbeta med initiativ som stödjer stiftelsens mål, kort-och långsiktigt. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar utan arvode och har vid sidan sina ordinarie arbeten.

”Börje – andan”
Allt som sker i stiftelsens initiativ skall omgärdas av Börjes anda, dvs det skall alltid finnas en korrelation med våra beslut, stora som små att det är vad Börje önskar och på det vis han vill ha det.

Detta säkras upp av Teresa Salming (dotter) samt Pia Salming (fru) som i samråd med övriga familjemedlemmar avgör/beslutar att detta efterlevs