Om Börje Salming ALS-stiftelse

Börje Salming ALS Stiftelse
borje-salming-300x169.jpg (1)

ALS-forskning och stöd
Börje Salmings ALS stiftelse har som mål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att förstå uppkomsten av ALS, skapa botemedel samt underlätta för drabbade och anhöriga. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till ALS-forskning.

Styrelsen
Styrelsen består av personer med olika kompetenser och erfarenheter, alla arbetar mot stiftelsens mål, det vill säga att samla in pengar till ALS-forskningen.

Styrelsen arbetar med initiativ som stödjer stiftelsens mål. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar utan arvode.

I Börjes anda
Stiftelsen ska arbeta i Börjes anda. Det innebär att arbetet ska överensstämma med Börje önskan i samband med att stiftelsen startade hösten 2022 och det första styrelsemötet då Börje Salming deltog.