Om oss

Cancer- och Allergifonden
AdobeStock_205073273_WEBBEN_beskuren.jpg (3)

Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation som arbetar utan vinstintressen. Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil. Vi ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan. Vi leds av två uppdrag: att stödja förebyggande miljörelaterad cancer- och allergiforskning och därmed bidra till kunskap som bryter dessa sjukdomstrender; samt att ge stöd till dem som behöver det som mest, de sjukdomsdrabbade som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen.

11/16/2021 2:24:48 PM.png