Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
michael-longmire-L9EV3OogLh0-unsplash.jpg
  • Namnlös design.png
  • Health & Care
  • Science
Cancer- och allergifonden

Stöd forskning som ska bota patienter som idag inte behandlas

Professor Mikael Björnstedt vid Karolinska institutet har forskat på det icke-metalliska grundämnet selen i många år. Flera organ (bland annat sköldkörteln) är beroende av selen. Det finns i naturen och i låga doser, via födan eller kosttillskott, fungerar selen som en antioxidant. I riktigt höga doser däremot, fungerar selen som en spårbar pro-oxidant som kan orsaka ”oxidativ stress” och orsakar celldöd i elakartade tumörceller samt hämmar tumörcellers tillväxt. Selen kan då utnyttjas som ett potentiellt framgångsrikt cancerläkemedel.Det finns stora mängder av tidigare forskning på bland annat odlade celler som visar att selen kan slå mot tumörceller, medan klinisk forskning på människor är någonting väldigt nytt. Detta är något som Mikael Björnstedts forskningsgrupp genomför. Och var först med.Målet är att utveckla ett helt nytt behandlingskoncept och bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling: att selen ska kunna användas i framtiden som behandling med färre biverkningar än cellgifter och mot olika typer av cancer!Nu studerar Mikael Björnstedt cancer i lever och pankreas. Det är cancerformer med mycket dålig prognos. Dessa tumörformer är resistenta mot vanliga cellgifter och nya kostsamma så kallade målsökande läkemedel ger ingen eller endast en mycket begränsad effekt. Det är framförallt de tumörer som är resistenta mot vanliga cellgifter som är särskilt känsliga för selen.Mikael har kommit långt med sina studier varför en implementering i sjukvården inte är väldigt långt borta förutsatt att de får resurser och kan genomföra sina studier.Mikael Björnstedts forskningsprojekt är den första grupp som genomfört en så kallad fas-1 studie på patienter i kliniska studier (utöver studier i labb). Om behandlingarna med selen visar samma effektivitet som i de experimentella laboratoriemodellerna så innebär detta en mycket stor framgång för hela onkologin.Att göra patientstudier på ett grundämne utan inblandning av läkemedelsbolag är kostsamt och vi är stolta att ha varit först med att stödja selen-forskningen ledd av professor Mikael Björnstedt vid Karolinska Institutet. Selen är billigt, har låg toxicitet och kan ges och distribueras på ett smidigt sätt. Selen ger inte heller någon negativ miljöpåverkan vilket kan ses med en lång rad läkemedel.Var med och stöd ett helt nytt behandlingskoncept och bota en växande grupp patienter som idag står utan möjlighet till behandling! Varje krona räknas.Cancer- och Allergifonden delade totalt ut 5 miljoner kronor under 2021 till patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. Det är en ökning med nästan 2 miljoner från 2020 då totalt 3,1 miljoner kronor delades ut. Forskningen vi stöder är patientnära – vilket innebär att den till skillnad från grundforskning ska kunna göra nytta för sjukdomsdrabbade i närtid. Som en grundpolicy har vi att våra forskningsmedel inte ska användas till regelrätta djurförsök.
0 SEK0%
20 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/stoed-forskning-som-ska-bota-patienter-som-idag-inte-behandlas/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or