Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
irwan-iwe-rbDE93-0hHs-unsplash.jpg
  • Namnlös design.png
  • Children
  • Education
  • Health & Care
Cancer- och allergifonden

Vi behöver mer forskning på pankreascancer!

Cirka 1 400 personer drabbas varje år av den aggressiva bukspottkörtelcancern (Socialstyrelsens statistik från 2019). Mer än 80 % av patienterna uppvisar spridningssjukdom redan när de får diagnosen. Tumörerna är ofta resistenta mot läkemedel och strålning, det är därför ofta ett snabbt förlopp efter diagnos (Regionala Cancercentrum i Samverkan). Mer forskning behövs av att hitta nya behandlingsformer!Cancer- och Allergifonden har gett stöd till forskarna PhD Helen Kaipe, Professor Michael Björnstedt, Adjungerad Professor Urban Arnelo och PhD MD Bengt Fadeel, som alla studerar bukspottkörtelcancer (pankreascancer) men ur olika perspektiv.Runt tumören bildas ett tjockt lager av bindvävceller, cancerrelaterade fibroblaster, som kan förhindra kemoterapi och kroppens egna immunceller från att nå fram för att döda tumörcellerna.Helen Kaipe forskar om förståelsen för hur immunceller och fibroblaster interagerar vid bukspottkörtelcancer,Michael Björnstedt forskar på eventuella nya behandlingskoncept med ämnet selen,Urban Arnelo forskar på förbättrad palliativ vård medanBengt Fadeel forskar på nanomedicin för att hitta ett effektivare sätt att behandla cancer i bukspottskörteln.Helen Kaipe ser en stor utmaning i att göra tumören mottaglig för behandling, där ett sätt kan vara att påverka immuncellers förmåga att migrera mot tumörcellerna. Hon studerar därför kroppens egna immunförsvar i form av T-celler (som ska döda cancerceller). Tumörer i bukspottskörteln hämmar T-cellers aktivitet och att tumörernas s.k. fibroblaster förhindrar T-celler att ens förflytta sig mot tumörerna. Kaipe vill dels kartlägga T-celler i olika delar av bukspottskörteltumörer, dels studera sammansättning av olika typer av T-celler dessa delar samt även hur tumörvävnaden påverkar inflödet av T-celler till tumörer. Läs mer om Helen Kaipes senaste forskningsprojektet som beviljats stöd här: Hur kan vi hjälpa kroppens immunceller att hitta fram till tumören? - Cancer och AllergifondenMichael Björnstedt forskar på ämnet selen och hur det skapar förändringar i celler. Det är framförallt tumörer som är resistenta mot vanliga cellgifter som är särskilt känsliga för selen. I Michaels senaste projekt studeras specifikt patienter med cancer i lever och bukspottkörtelcancer. Målet är att utveckla ett helt nytt behandlingskoncept och bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling. Läs mer om det senaste beviljade forskningsprojektet här: Kan selen hjälpa vid cancer i lever och pancreas? - Cancer och AllergifondenUrban Arnelo forskar på förbättrad palliativ behandling för patienter med metastaserad cancer i bukspottkörteln. Idag är den palliativa behandlingen ofta begränsad till cellgiftsbehandling (kemoterapi) medan studier visar att behandling med radiofrekvensablation (RFA) teoretiskt kan resultera i att gallflödet kan förbättras och förlänger/förbättrar överlevnaden jämfört med tillgängliga standardbehandlingar. Läs mer om Urban Arnelos forskningsprojekt här: Palliativ behandling vid cancer i bukspottkörteln - Cancer och AllergifondenBengt Fadeel försöker med hjälp av nanomaterial hitta ett sätt att leverera läkemedel till cancercellerna innanför lagret av bindvävsceller. Med hjälp av nanomaterial hoppas han kunna lägga grunden för nya behandlingsmetoder vid bukspottskörtelcancer. Här kan du läsa mer om Bengt Fadeels forskning: Nanoteknik på gott och ont: fokus på canceruppkomst och behandling - Cancer och Allergifonden
100 SEK1%
10 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/cancer-och-allergifonden/cancer-och-allergifonden/vi-behoever-mer-forskning-paa-pankreascancer/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or