Hopajola - För naturen i Örebro län!

Hopajola
281102274_1154422938743067_3492775044611733633_n.jpeg

Naturvårdsorganisationen Hopajola delar ut pengar till skydd och vård av värdefull natur i Örebro län. Sedan starten 1994 har vi bidragit med 17 miljoner. Vi har gett bidrag till flera kommunala naturreservat som bildats i länet, och stöttat flera hundra naturvårdsprojekt som genomförts av ideella föreningar och kommuner. Men mer pengar behövs till naturvård och biologiskt mångfald!

Bli naturvärnare! Hjälp oss skydda mer natur med höga biologiska värden och där många fåglar, mossor, svampar, insekter och andra djur trivs.