Om oss

Kristna Fredsrörelsen
Target Aid.png (1)

För fred med ickevåld som ledstjärna

Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Vi tror att fred är vägen till fred. Därför arbetar vi med ickevåld som ledstjärna. Men ickevåld är mycket mer än bara en metod, det är också vårt mål, vår identitet och vision. Ett vanligt sätt att uttrycka innebörden av ickevåld är ”att skapa fred med fredliga medel”; en verklig fred, byggd på rättvisa och mänskliga rättigheter.

Fred är mer än frånvaro av våld, därför arbetar Kristna Fredsrörelsen inte bara för allmän nedrustning, utan även med skydd av människorättsförsvarare och utbildningar i ickevåld. Ickevåld bygger på övertygelsen om alla människors lika värde och värdighet. Det handlar om att möta människor med respekt och sträva efter dialog och samarbete.

11/16/2021 1:52:51 PM.png