Om oss

Litterära utvecklingsfonden
bok i graset.jpeg

Vi kommer långsiktigt och kontinuerligt främja litteratur och läsande.

Vi understödjer kompetens- och näringslivsutveckling liksom ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom förlagsbranschen med särskilt fokus på verksamheter som arbetar nära författarna. Vi vill därmed också vara en kraft i att förbättra författarnas villkor.

Litteratur och läsande är en av grundstenarna i ett demokratiskt och välfungerande samhälle. Genom att gynna och väcka intresse för läsande hos allmänheten och särskilt hos barn och ungdomar vill vi bidra till ett bättre samhälle för alla.

Genom att bidra till utbildningsinsatser med fokus på kunskapsöverföring i litterär form vill vi hjälpa människor att skaffa sig nya kunskaper och utvecklas som individer.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.