Bg_op_3.png (4)

Litterära utvecklingsfonden

Litteratur och läsande är en av grundstenarna i ett demokratiskt och välfungerande samhälle. Genom att gynna och väcka intresse för läsande hos allmänheten och särskilt hos barn och ungdomar vill vi bidra till ett bättre samhälle för alla. Genom att bidra till utbildningsinsatser med fokus på kunskapsöverföring i litterär form vill vi hjälpa människor att skaffa sig nya kunskaper och utvecklas som individer.
Stockholm
Totally raised 
600 SEK
By campaigns 
200 SEK
Donations 
3

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

Support us!

New project you can support
Låt fler komma till tals genom litteraturen!

Support us!

New project you can support
Stötta Barnboksprojektet 2023
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp

Support our projects and causes

Fundraisers 
62
Supporters 
1

Latest donations