Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
LRT_1600x900.jpg (3)
  • Unknown.png (75)
  • Education
  • Children
Locker Room Talk

Coach Journey

Föreningar står i långa köer för att ta emot utbildning från Locker Room Talk. Behovet av en mer lättillgänglig digital lösning som i första hand inte enbart består av ett peer-to-peer program ökar kraftigt. Ett momentum som vi kan se är det första i sitt slag inom svensk idrott kopplat till intresset för att jobba med jämställdhetsfrågor. Syftet med VR-erfarenheten är att förbereda den blivande tränaren i både praktiska övningar enligt LRT:s agenda, liksom att öva på att identifiera och agera i oschyssta situationer som kan uppstå mellan killar i omklädningsrummet. Efter utbildningen kommer handledaren att kunna ta sig an de verkliga passen med ett starkare självförtroende och med en större insikt och förmåga att se och svara på oschyssta beteenden. Med detta verktyg vill vi skapa en utmärkt och komplett träningsplattform med komplett LRT-studiematerial för att ge utbildaren/tränaren bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig för passen i omklädningsrummet - så nära verkligheten som möjligt utan att faktiskt vara där. När, var och hur ofta du vill.Upplevelsen börjar när tränaren tar på sig ett VR-headset och sedan befinner sig i ett tomt, virtuellt omklädningsrum. Här presenteras tekniken kort och sedan lär du dig kontrollerna i ett praktiskt exempel i en övning med killarna som kommer in efter att ha avslutat ett pass på planen. Parallellt med att gå igenom övningar från LRT:s agenda har du möjlighet att identifiera och agera mot scenarion mellan killarna som ibland har svårt att hantera och respektera varandra. Killarnas beteende har formen av röstuppträdande med matchande animering, medan du som pedagog använder ett “interaktionshjul” med svaralternativ. När du har avslutat VR-upplevelsen får du en sammanfattning av dess prestanda utifrån att all data samlas live utifrån användarnas val och beslut. Innehåll:+ Övergripande Introduktion / demonstration för hur upplevelsen och kontrollen av arbetsstatistik+ Resa 1: Hantera snacket i omklädningsrummet+ Resa 2: Hantera snacket online (sociala medier, videospel etc.)+ Förutom VR finns det båda resor som webbversion och mobilapp+ Övningar i virtuellt omklädningsrum upptäcka och agera mot oschysst beteende under övningarna+ “Osynlig” LRT-guide som genom ljud ger dig tips om hur du kan agera i de olika situationerna+ Samlat LRT-material: “Cinema mode” med alla instruktionsfilmer med fokus på retorik, ledarskapspedagogik + En komplett, läsbar LRT-manual+ Insamling av data live för varje beslut och rörelse användaren gör för att se utvecklingen över tid+ Prov fokus på teoretiska moment, prov fokus på retorik, prov fokus på pedagogik och ledarskap+ Slutprov i ett fysiskt omklädningsrum (ej VR) med ungdomar fokus på att hålla en egen session där en handledare på Locker Room Talk gör en helhetsbedömning tillsammans med experter inom området
500 SEK5%
10 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/locker-room-talk/locker-room-talk/coach-journey/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or