PK-MPF in Nalca.jpg (2)

MAF Sweden

MAF är en internationell organisation som flyger ut nödhjälp och hopp till människor på isolerade platser.
Sverige
Totally raised 
125 SEK
Donations 
1

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

Support us!

New project you can support
Tanka ett livräddande flyg

Support us!

New project you can support
Säkra någons livlina

Story

Read our latest news
MAF når ut dit ingen annan når
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp

Support our projects and causes

Latest donations

Voices