Om oss

Meningokockfonden
Meningitis_2000x562.jpg (4)

Att förlora ett barn är det värsta en förälder kan uppleva. Vi miste vår älskade son Mathias i en meningokockinfektion sommaren 2019. Bara några veckor innan han skulle fylla 18 år. För oss som inte kände till meningokocker sedan tidigare blev det hastiga förloppet oerhört dramatiskt och lämnade oss i en svår chock med många obesvarade frågor.

Som en del i sorgearbetet började jag söka information om sjukdomen och upptäckte då hur svårt det var att hitta relevant sådan. Jag startade därför Meningokockfonden. Båda till minne av Mathias men också för att informera om sjukdomen och att det faktiskt finns väl fungerande vaccin.

I dag saknas kunskap om varför bara vissa drabbas av svår sjukdom. Via insamlingar och bidrag till fonden kan vi vara med och finansiellt stötta forskning på området.

Målet med mitt arbete är att ingen annan mamma ska behöva gå igenom det jag själv har gjort.

Meningokockfonden blev i september 2020 fullvärdig medlem i Confederation of Meningitis Organisations (CoMO). Detta är något som jag är riktigt stolt över och som vill ge oss ännu fler möjligheter att sprida information och fortsätta vårt viktiga arbete mot att besegra meningokocker. Båda sjukdomarna kan ha ett oerhört snabbt förlopp med ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Det är därför av yttersta vikt att känna till symptomen för att snabbt kunna få livräddande vård.

Christine Bennborn
Grundare och ordförande Meningokockfonden\

11/16/2021 1:56:38 PM.png
11/16/2021 1:56:49 PM.png